terapia kožou / skin therapy

Moja osobná terapia, zbavovanie sa strachu. Z mojej pamäte - z môjho diára vyberám veci, ktoré sa mi stali a zanechali vo mne pozitívnu stopu. Písaním na kožu ich oživujem a dávam im silný význam. Vďaka sústredeniu sa na pozitívne spomienky nedávam žiadnu šancu tým negatívnym, aby ovlpyvnili môj život.

My personal therapy, disposal of my fear. I am choosing some things from my diary, that I have experienced and they have left a positive mark in my heart. I am bringing them to life by writing them on my skin. By concentrating on positive memories only I give the negative experiences no chance to affect my life.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár