terapia kozou / goat therapy

Moja osobná terapia, zbavovanie sa môjho strachu z pavúkov. Vytvorenie pavúka ( alebo čohokoľvek iného ) zo sena a následné zlikvidovanie predmetu za pomoci zvieraťa - kozy.

My personal therapy, desposal of the arachnophobia. Creating a spider ( or whatever gives you fear) from the dryed grass and consequential distruction by an animal - goat.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár