nalej

https://vimeo.com/128738421

Rozhodla som sa pracovať s témou alkoholizmus. Témou, ktorá sa spája nielen s mojimi rodinnými problémami, ale sčasti aj so mnou, či s každým z nás.
Dielo s názvom Nalej! je 12minútová video-performancia, v ktorej stojím pred kamerou a súšasne sa tu prelínajú dva deje. Jedným je moje čítanie príbehu bývalého alkoholika, ktorý mi opísal svoj ťažký boj s alkoholom. Druhým dejom poukazujem na vplyv alkoholu na človeka, na jeho zmeny správania a nálady. Približne každé dve minúty čítania vypijem poldecák vodky. Video je prerušované počítaním vodiek, ktoré už mám v sebe.

My artwork is about an alcoholism. It´s a video-performance. I am standing in front of the camera and reading a story of a man, who was addicted to alcohol. I am also drinking a shot of vodka every two minutes to show the impact of the alcohol for a man´s behaviour and mood. The story is interrupted by the titles, how many vodkas I has already drunk.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár