nakŕm ma / feed me

Práca demonštruje moju vlastnosť - snažiť sa všetkých vyhovieť, častú neschopnosť povedať "nie" a ochotu prijať všetko, čím ma ľudia kŕmia ( filozofie, rady.. ). Divákovi dávam možnosť vybrať si, čím ma nakŕmi.

This artwork is an interactive installation and shows my character - trying to satisfy everybody´s requirements, my inability to say "no" and willingness to receive everything, people feed me with (advices, philosophies). Spectator can choose, what he wants to feed me with.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár