echo

Echo - odozva. Odozva tohto sveta na nedostatok lásky. Na honbu za materiálnymi hodnotami. Dnes je svet, ktorý nás núti tráviť väčšinu času života v práci, aby sme mohli potom chlieb do úst vložiť. A popri tom všetkom nemáme čas na našich blízkych. Zabúdame na rozvíjanie medziľudských vzťahov. A možno aj to je odozvou k tomu, aby vznikali jasličky a domovy dôchodcov.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár