dialóg / dialogue

Komunikácia dvoch osôb, ktorých rozdielne názory neraz vedú k hádkam. Dialóg sa odohráva prostredníctvom nafukovania a sfukovania balónov.

Communication of two individuals whose different opinions often lead to arguments.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár