áno

Diplomová práca s názvom ÁNO je
výpoveďou mojej snahy vyhovieť
jednotlivcom a spoločnosti. Áno ako
slovo podvolenia sa ostatným a svojmu
„osudu“, ktorý si vyberám sama
neschopnosťou povedať nie. Praktickým
výstupom tejto práce je inštalácia, v
ktorej sa prelínajú viaceré prvky
umeleckého prejavu. Ústredným bodom
práce je moje výtvarne stvárnené telo v
podobe sadrových odliatkov, ktoré
následne ničím na konkrétnych miestach,
ktoré ničili mňa (alebo ktorým sa
nechávam ničiť). Súčasťou inštalácie sú
videozáznamy z týchto akcií.
Opotrebované sadrové odliatky sú
umiestnené v nádobe s tekutinou ako
symbol zakonzerovania mojich skúseností
a pocitov.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár
Áno

Poster k diplomovej práci.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár