Z výšky

Súbor fotografií ako dokumentácia akcií, ktoré som vytvorila v rodnom meste, s cieľom poukázať na dopad dnešného zaľudňovania. Na trávnatých „ostrovoch“, posledných zvyškoch prirodzeného prostredia, ktoré sa na mieste nachádzalo pred tým, ako tam vybudovali sídlisko som vytvorila výjavy z tých dôb, za použitia autentických rekvizít a oblečenia, aby som tak upozornila na odvrátenú stránku budovania nových parkovísk a ciest, ktoré sú síce potrebné, ale okliesňujú zeleň ktorá nás obklopuje na minimum a vznikajú tak absurdné ohraničené tvary, ako pripomienka toho, čo bývalo.
Za pomoci rebríka som snímala akcie, ktorým sa úspešne podarilo vytvoriť rozruch, okoloidúci ľudia boli vytrhnutí z každodennej rutiny a dostali podnet na premýšľanie.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár