BBusic Sampler

http://keximilian.uvadi.cz/sampler.html Jednoduchá zvuková aplikácia využívajúca ako sample zvuky mesta Banská Bystrica umožňuje divákovi experimentovať zo súzvukmi jednotlivých častí mesta alebo konkrétnych mestských situácií.
Tato práca je snahou o vyjadrenie hudby alebo zvuku mesta Banská Bystrica.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár