Faidros (interpretácia textu)

Platónove dialógy (interpretácia textu)

Tento úryvok s Platónových dialógov s názvom Faidros, opisoval viacero príbehov a viacero postojov. Pojednáva o zaľúbenosti, o tom, či je lepšie opätovať lásku tomu ,čo nás miluje alebo tomu čo nemiluje. V závere sa dotýka podstaty reči a jej univerzálnosti pre protipostoje. Preto som sa rozhodol znázorniť tento dialóg v dvoch líniách. Jedna znázorňuje racionálne uvažovanie, na základe príjmania a prehodnocovania podnetov. Znázorňuje ju svetlo, ktoré sa pomaly tvorí a rozširuje ako myšlienka alebo názor. Občas však krachne a začne sa vývoj novej, dokonalejšej. Druha línia znázorňuje pobláznenosť, neskutočnú zamilovanosť bez racionálnych prvkov. Sú to dve opačne spôsoby vnímania, dve rozlične svety, dve rôzne pohľady na svet. Obe bunky sa k sebe približujú, križujú spájajú a znovu trhajú, znázorňujú tak vnútorný boj, hľadanie pravdy, hľadanie pravdivého pohľadu na svet.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár