Bezpečné nebezpečenstvo

http://vyrobilo.sk/stolarcik/bezpecnost.html
(Videokontrola v medialnej realite)

V dnešnej dobe technologického progresu záleží viac ako kedykoľvek predtým na udržaní rovnováhy medzi silou komunikačných technológií a schopnosti jednotlivca na nich reagovať. Táto relatívne jednoduchá schopnosť, však v spoločnosti absentuje. Moderný človek je často krát neodolný voči mediálnemu obrazu, čo umožňuje prakticky jednoduchú manipuláciu más. Moderné bezpečnostné sledovacie a identifikačné technológie umožňujú takmer absolútnu kontrolu jednotlivca, čo ovplyvňuje jeho správanie aj na podvedomej úrovni. Kombinácia dozoru a manipulácie je pre mňa politicko-strategicky(aj akokoľvek inak) zneužiteľná a už dnes ohrozuje ochranu súkromia a základné ľudské práva. Zmnožovanie zariadení dozoru v mene zvyšovania bezpečnosti je skutočne absurdné, čo tiež vyjadruje moja multiplikovaná videoperformancia, ktorú bolo možné pozorovať v tejto videoinštalácií.

http://www.youtube.com/watch?v=ievSecTjdHsKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár