Úlet z hniezda

Vo svojom diele sa zaoberám citlivou témou osamostatňovania sa. Myslím tým čas, kedy mladý človek dozreje do bodu, ktorý ho núti vytrhnúť sa spod ochrany rodičovských „krídel” a stať sa nezávislou osobou. Dôvody i čas bývajú rôzne. Môj prípad reprezentuje situáciu, v ktorej už ďalej nemôžem a nevládzem poslúchať a pritakávať názorom a príkazom rodičov
Rozhodol som sa pre radikálne, rýchle riešenie môjho problému - „uletel“ som z domova, túto myšlienku si držím po celý čas realizácie príprav odchodu, ale paralelne myslím aj na to, čo pre mňa znamená domov: rodina, zázemie, útočisko. Uvažujem nad významom rodinných vzťahov, ktoré sú často naštrbené nervozitou, stresom a ďalšími inými vonkajšími vplyvmi, čo potom ústi do nedôvery medzi členmi rodiny a tieto silné väzby sa stávajú veľmi krehkými.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár