Video sCULpTURE

V mojej diplomovej práci sa snažím poukázať na problematiku médií, ktoré nás vo veľkej miere ovplyvňujú. Manipulácia prostredníctvom množstva informácií generuje čoraz väčšie množstvo ľudí, u ktorých absentuje schopnosť kriticky myslieť. Prostredníctvom vybraného objektu a videa sa snažím poukázať na vzniknutý problém. Výsledkom praktickej časti diplomovej práce je tvorba vlastného komunikačného jazyka a práca s publikom prevedená v médiu vodoinštalácie.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár