kom-uniká-cia

Prácou som reagoval na problematiku dnešnej doby so zameraním na problematiku komunikácie. Snažil som sa poukázať na fakt, že žijeme v dobe v ktorej osobný kontakt medzi ľuďmi nahradila komunikácia virtuálna. Osobný kontakt sa tak vytráca čo má za následok že prevažne mladí ľudia nie sú schopní naplno rozvíjať kontakt so spoločnosťou, pretože sú obmedzení len na výpoveď , či už prostredníctvom sociálnych sietí, mobilov, internetu. Prostredníctvom videa som sa snažil poukázať na fakt, že žijeme v dobe v ktorej sa každí niekam ponáhľa, smeruje. Zrýchlením času som sa snažil vyjadriť myšlienku, kde nemáme čas užívať si maličkosti, radosti zo života, pretože dnešná doba nás núti byť neustále v pohybe.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár