Keyboard

Prácou som sa snažil poukázať na problém súčasnej mladej generácie, ktorá medzi sebou komunikuje prevažne na základne komunikácie založenej na sociálnych sieťach. Osobný kontakt sa tak pomaly vytráca a nahrádza ho kontakt prevažne virtuálny.
Objekt predstavuje a symbolizuje zväčšenú klávesnicu, ktorou som sa snažil poukázať na spôsob , akým prebieha komunikácia v súčasnej dobe. Deti a mladšia generácia trávia za počítačmi a na sociálnych sieťach množstvo času, žijú svoje virtuálne životy. Objekt sa skladá z množstva starých kláves, ktoré sú na výslednom objekte vyskytujú v náhodnom poradí no snažil som sa do kompozície zakomponovať aj pár slovo ktoré vyjadrujú fenomén dnešnej doby ako napr. Facebook, instagram, hashtag, social network, twitter a pod.
Monitor v strede objektu plní prezentačnú úlohu. V objekte sa nachádza jedna plne funkčná klávesa, a úlohou diváka je požadovanú klávesu nájsť a následne po stlačení sa spustí požadované video na monitore. Obsahom videa je pohľad na ruky, ktorými píšem jednotlivé slová, nachádzajúce sa v objektu. Zvuk predstavuje čisto úder do klávesnice, pretože to je jediný zvuk, ktorý počas písania a komunikácie s danou osobou vnímame. Divák nestihne počas sledovania videa zaznamenať slová ktoré píšem na klávesnici a je tak nútený vyhľadať ich sám v objekte.
Celá téma je o akomsi hľadaní sa, pretože množstvo mladých ľudí sa na sociálnych sieťach hľadá, snažia sa niekde zaradiť, zaujať, čo má často krát za následok zlé vnútorné rozpoloženie v osobnom živote.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár