Produkt

Práca sa venuje produktu a jeho dekonštrukcie. Vzniknutý rozobratý materiál je následne použitý v úplne inom zobrazení ako je určený.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár