Umelé spojenie / Artificial contact

Projekt umelé spojenie predstavuje násilné prepojenie samotného autora s prírodou, ktorú symbolizuje kmeň stromu v lese. Autor bol pripútaný obalovou fóliou, ktorá sa používa na balenie elektrických spotrebičov, ale aj rôznych výdobytkov dnešnej doby. Táto fólia je súčasťou inštalácie.

The project is a violent man connection linking the author of nature, symbolized by the tree trunk in the woods. The author was attached, packaging films used for packaging electric appliances, but also various achievements of our time. This film is part of the installation.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár