To až tak zle...

To až tak zle vidíš, že nevidíš kto sedí vedľa teba... Projekt pre ArtBus 2009 - výstava v MHD v Banskej Bystrici a v Trenčíne.

This is so bad you see, you see that person sitting next to you ... Project for ArtBus 2009 - Exhibition of public transport in Banska Bystrica and Trencin (Slovakia).Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár