Task / Úloha

VIDEO: http://vimeo.com/akjetam/task
+
http://vimeo.com/akjetam/task-mlyny

Inštalácia, performance a súčasný tanec

Je možné zvládnuť riešiť viacero úloh súčasne? Mozog je nútený zastavovať, zameriať sa a nepretržite prepínať medzi úlohami. Rýchle prepínanie, paralelné spracovanie neexistuje. Mulitasking vyjadrený prostredníctvom tela, telesnosti a pohybu. Task formou súčasného tanca - performance, kedy v hlave tanečníka prebieha nepretržité reštartovanie mozgu potrebné na vykonávanie každej jednej úlohy. Nepretržité rozptylovanie pozornosti na základe aktuálnejších podnetov pretavené do improvizačno - tanečných aktivít.

autor projektu: Lukáš Matejka
tanec: Radoslav Piovarči

premiéra: 14. 5. 2013, Bunkrovica (5.výročie otvorenia),
Bunker - Nitrianska galéria, Nitra, SlovakiaKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár