StructScan

Videodokumentácia performance StructScan - štrukturálne skenovanie architektúry (akčná maľba + performance + videodokumentácia). Plátna boli následne vystavené spolu s dokumentáciou na LCD vo výklade predajne obuvi na ul.Štefanikova trieda v Nitre. Projekt vznikol v rámci City art fest 2009, Nitra.

StructScan video-performance - structural scan architecture (action painting + + video-performance). Fabrics were then exposed together with documentation on the LCD in the interpretation of footwear for ul.Stefanikova class in Nitra The project originated in the City art fest 2009, Nitra.

Sound by Human.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár