E-A

Found footage videoart E-A nadvazuje na jednu z mojich zakladnych tem SEX A VOJNA (SEX AND WAR) nepriamo na video z roku 2007 X-W. Toto video je sucastou zatial neukoncenej trilogie. Spracovava silu casti zenskeho tela v konfrontácií s bombovými útokmi z druhej svetovej vojny. Zensky prsnik je tu ako detonator nalozi a bomb, oko, ktore rozhoduje o smrti.

Found footage videoart E-A builds on one of my basic themes SEX AND WAR indirectly on video in 2007 X-W. This video is part of the trilogy are still pending. Processing power part of the female body in a confrontation with the bombings of World War II. Woman's breast is here as a bomb detonator deal, eye to decide on death.

Sound by side9000.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár