Semtam

akcia vo verejnom prostredí, streetart

výstup: fotodokumentácia (print)Denno-denne je každí z nás obklopovaní informáciami, ktoré postupne človek prestáva vnímať a automaticky ich plní, bez toho aby si hlbšie uvedomoval danú funkciu informácie. Medzi takéto patria spomedzi rôznych aj informačné grafické tabule, značky. V projekte "SEMTAM" sa pokúšam narušiť daní stereotyp na obchodoch v meste Banská Bystrica. Informačné nálepky SEM a TAM umiestnené na vstupoch/dverách do budov a obchodov som streetartovým postupom prelepil vlastnými nálepkami SEMTAM. Slovná hračka spojená do jedného slova upozorňuje a zároveň mätie návštevníkov.

Daily basis, each of us surrounding the information that a person ceases to be viewed sequentially and automatically perform without deeply aware of the information given function. These include among various graphics and information boards, signs. The project "SEMTAM" trying to undermine the stereotype of taxes on transactions in the city of Banska Bystrica. Information stickers here and there placed at entrances / doors to the building and street art trades I taped the procedure SEMTAM own labels. Pun related notes in one word, and also confuse visitors.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár