Red and white

Experimentálny videoprojekt "červená a biela" reflektuje bojové umenie a tanec vo vzájomnom prepojení. Nepravidelné striedanie spomalených a zrýchlených záberov poukazuje na vypätie síl a energiu staršej ženy v červenom (flamenco) a dvoch bojovníkov v bielom (karate). Video je vytvorené technikou found footage.

Experimental video project "red and white" reflects the martial arts and dance in the interconnection. Irregular alternation of slow and fast shots shows the strain energy and forces older women in red (Flamenco) and the two warriors in white (karate). Video is created by technology found footage.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár