Prierez vnútrom / Trough inside

Video: http://vimeo.com/23472016

Vznik projektu "Prierez vnútrom" iniciovala klišovitá kurátorská fráza: "Výstava tvorí prierez autorovým vnútrom..." Gro projektu spočíva v zvukovej inštalácií vyskladanej z found footage filmových sekvencií (najmä hororové scény), v ktorých sa odohráva násilie, mučenie a vôbec celkové utrpenie. Inštaláciu doplňa v strede priestoru umiestnené vedro. Vedro je skoro po okraj naplnené vodou, vnútornosťami a krvou, ktorá bublá - prekysličuje sa - žije. "Prierez vnútrom" počíta s tým, že inštalácia bude zapáchať a tým sa otvára ďalším rozmer koncepcie výstavy 7sedem dotykov (máj 2011, Bunker, Nitrianska galéria) orientovanej na zmysli, na ktorej bol tento projekt vystavený.

The emergence of the "cross-section of the Interior" was initiated curatorial cliché phrase: "The exhibition is the section of the author's inside ..." Gro project is an audio installation completed of found footage of film sequences (especially horror scenes), which takes place violence, torture and even the overall suffering. Complete the installation space in the middle of a bucket. Bucket is filled almost to the edge of water, internal organs and blood that bubbles - lives. "The cross-section inside the" envisages that the installation will stink and it opens a new dimension to the concept of the exhibition touches 7seven (May 2011, Bunker, Nitra Gallery) oriented sense in which this project was issued.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár