Photoscript

Konceptuálna fotografia, ktorá nezobrazuje digitálnu fotografiu klasickým printom, ale skrz text (vlastnosti súboru / podrobnosti). Séria 4 fotografií z performance, ktoré ostávajú pred zrakom diváka v klasickom ponímaní ukryté ale i zobrazené. Téma: IN/VISIBLE

Conceptual photography, digital photography does not show a classic print, but throughout the text (the file properties / details). A series of four photographs of performances, which remain in the sight of the audience in the classic sense, but hidden and displayed. Thema: IN/VISIBLEKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár