Pivo a cigarety 2 / Beer and cigaretts 2

VIDEO: http://docalliancefilms.com/film/2159-pivo-a-cigarety-2/

Alegória na dnešnú dobu, vzťah medzi mužom a ženou. Sentiment ukrytý v ľudskej duši, hľadajúci lásku vo svete zla.

Allegory for the present, the relationship between man and woman. Sentiment hidden in the soul, looking for love in the world of evil.Komentáre

avatar

Ondrej Vozárik: komentár

Aug 29 2010, 18:17

Pridať komentár