Muž a bicykel / Man and bike

Krátky experimentálny film Muž a bicykel / Man and bike, ktorý voyerským sledovaním a strihovou analýzou zobrazuje samotu, muža a bicykel.

Short experimental film Man and bike, which voyeuristically monitoring and analysis shows the shear solitude, a man and a bicycle.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár