Multigen

VIDEO is here:
http://www.vimeo.com/akjetam/multigen
+
http://vimeo.com/akjetam/multigen2

Multigen is interactive installation & motion sampler.

V projekte Multigen sám divák generuje obraz i zvuk. Divák sa aktívnym spôsobom dostáva do úlohy tvorcu výsledného diela - prostredníctvom vlastného pohybu (pomocou nôh, rúk i prstov) v tmavej miestnosti. Hudobná časť, pozostávajúca zo samplov vydavateľstva Surreal Madrid (Crude Loops I. + Crude Loops II.) sa dá modulovať jemne v závislosti na senzor skrz prácu s vlastným tieňom. Samotnú projekciu môže divák ovládať taktiež za pomoci vlastného hlasu alebo tlieskania.

In the project Multigen person generates video and audio. The viewer is actively getting into the role of the creator of the resulting work - through their own movement (with feet, hands and fingers) in a dark room. Music section, consisting of a sample publishing Surreal Madrid (Crude Loops I. + Crude Loops II.) can be finely modulated depending on the sensor through the work of its own shadow. Actual projection, a person can also be controlled actively using their own voice or clapping.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár