mopping vs. mapping

VIDEO is here: http://vimeo.com/akjetam/moppingvsmapping

Vznik projektu iniciovala zámena písmen v dvoch anglických slovách „mopping“ a „mapping“. V prvom význame ide o zmývanie mopom (mopovanie – zmývanie dlažby – pracovná činnosť). V druhom slove o tvorenie súčasnej vizuálnej projekcie, formou kreatívnej techniky mappingu (mapovanie). Performance, pri ktorom prebieha zmývanie ulice mopom. Týmto jednoduchým úkonom má možnosť samotný divák tvoriť interaktívnú mappingovú projekciu. Pomocou klasického mopu prebieha kreovanie obrazu a zvuku.

autor projektu: Lukáš Matejka
technická podpora: Boris Vitázek
obsluha na nuit blanche: Marek Janičík

----------------------------------------------------

Establishment of a project initiated by the substitution of two letters in the English words "mopping" and "mapping". In the first importance to the mop cleaning (mopping tile - occupation). The second word on the formation of contemporary visual design, creative art form of mapping (mapping). Performance, in which ongoing street cleaning mop. This simple act has the option to create an interactive viewer itself mapping projection. With the progress of creating a classic mop picture and sound.

Project author: Lukas Matejka
Technical support: Boris Vitazek
operation of the Nuit Blanche 2011: Marek JanicikKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár