H5N1 projekt / H5N1 project

Performance H5N1 sa uskutočnil ako reakcia na vírus H5N1, bezprostredne v dobe vypuknutia vírusu na Slovensku. Video sa skladá z dvoch samostatných (part 1 a part 2) - rozdelenie podľa vopred daných lokácií v Trenčíne. 3 performeri. celková minutáž: cca.12min. K projektu vzniklo multimediálne miniDVD, ktoré obsahuje bonusy a zábery z televízie (správy), kt.informovali o situácií na území Slovenskej republiky.

Performance H5N1 were made in response to the H5N1 virus, immediately at the time of the outbreak of the virus in Slovakia. Video consists of two separate (part 1 and part 2) - breakdown by locations in advance of the Trenčín. 3 performer. Total Running Time: cca.12min. The project originated miniDVD media, which includes bonuses and footage from television (news), kt.informovali on the situation in the Slovak Republic.Komentáre

avatar

Ondrej Vozárik: hhh

Aug 29 2010, 18:49

Pridať komentár