Digitalny veslár / Digital sculler

Digital sculler = videoobjekt. Prenos digitálneho obrazu veslára do prírody, prostredníctvom televízie.

Digital Sculler = videoobject. Transferring digital video rowers in nature, through television.

VIDEO: http://www.inyfilm.sk/play/18-matejka_digital_scullerKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár