Diery / The Potholes

Krátky experimentálny film Diery, sa pohráva s prítomnosťou chýb (dier) v pamäti človeka, kedy sa vynárajú iba neurčité, často nezaraditeľné prežité útržky. Diery je taktiež súčasťou spoločného videobloku three projektu Memory of memory n.1 (zostavil Jano Adamove).

Short experimental film Holes, plays on the presence of defects (holes) in the human mind, which emerge only vague, often outdated unclassifiable fragments. Holes are also part of a joint project three videobloku Memory of memory n.1 (compiled by Jano Adamove).Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár