Chuchvalec mixtape / Fluff mixtape

http://www.youtube.com/watch?v=pjFGx4p_3S0
(audio-video project)

Found footage, VJ-ing, Auidovideo koláž, Multimediálne DVD, NET-art

Pedagogické vedenie: MgA. Michal Murin. ArtD.
Konzultoval: Mgr. art Jan Adamove

Chuchvalec predstavuje audiovizuálnu koláž (collage) experimentálnych filmov, dobového televízneho materiálu a súkromného rodinného archívu zmixovaného v 5 samostatných audiovizuálnych blokoch. Vizuál bol mixovaný v reálnom čase na konkrétne audio minisety, vytvorené špeciálne pre tento projekt, od 5 slovenských hudobných producentov (Modré hory (Marián Jaslovský, Peko, Karaoke Tundra, Bene, Lyrik) - Apartman 24/7 – Medzi letom a zimou, Cruchot feat.Plexo / Kto mlčí, zomrie, Špinavec produk:cija / ZZZzzz, Southboy / VJ mixtape miniset, Da jarra...! / Short presentation. Vo finalizácií bol videomix postprodukčne upravovaný. Projekt vznikal vyhrádne cez internet.. Kedže s jednotlivými producentmi, vybranými hudobnými portáli, ďalej s grafikom prebiehala čisto mailová komunikácia, tj. projekt Chuchvalec (s pôvodným názvom: VJ mixtape 2007/08) spadá pod NET-ART (internetové umenie). V obrazovej zložke je použitý výhradne nájdený filmový materiál (found footage). Finálny výstup je interaktívne DVD (electronic art) s potlačou a bookletom, uvedeným opät na internete; najznámejšie slovenské hudobné portály:

http://music.server.sk/---aktuality-z-domova-vj-mixtape-2007--category-je-1-x-id-je-22494
http://www.soulfulcontrol.com/project_mixtape.htm
http://www.zdruzenie.info/index.php?id=2368
http://www.artattack.sk/index_orig.html
http://www.partyzona.sk/clanky/6587-vj-mixtape-2007
http://www.devilrecords.sk/
http://www.bajkonur.net/newindex.html
http://www.drom.sk/tlacovky/vj-mixtape-2007-studentsky-audiovizualny-projekt
http://inout.sk/news.htm
http://www.kamosi.sk/news/2229/zapoj-sa-do-projektu-vj-mixtape-2007.html

Projekt vyšiel v limitovanej edícií 22ks.

Wad an audiovisual collage (collage), experimental films, period television material, and the private family archives zmixovaného in 5 separate audio-visual units. The visual was mixed in real time to specific audio minisety, made ​​specifically for this project, from 5 Slovak music producer (Blue Mountains (Marian Jaslovský, Peko, Karaoke Tundra, Ben, lyricist) - Apartment 24 / 7 - between summer and winter, Cruchot feat.Plexo / Who says nothing dies niggard product: cija / ZZZzzz, Southboy / VJ miniset mixtape, Da ... jarre! / Short presentation. Videomix the finalization of the post-production edited. the project was exclusively through the internet .. Since the individual producers , selected music portal, also ran a graphic purely mail communication, ie. Chuchvalec project (the original name: VJ mixtape 2007/08) falls within the NET-ART (online art). the visual component is used exclusively found film material (found footage ). the final output is an interactive DVD (electronic art) with a printed booklet, referred again on the Internet most popular Slovak music sites. The project was released in limited edition of 22pcs.Komentáre

avatar

Lukas: http://www.multiplace.org/2008/?id=714

Apr 29 2010, 06:28

Pridať komentár