Cesty močovej busty / Roads urinous bust

Procesuálna inštalácia alebo vymočil som si hlavu..Skúmanie vzťahov odpadového materiálu. Zbytočnosti si z hlavy nájdu svoju cestu. Roztekajúca busta (autoportrét) vytvára štrukturálnu kresbu na snehu („cesty“).

Procesuall install or recover my head .. examining the waste material. Uselessness of the head will find its way. Confluent bust (self portrait) creates a structural drawing of the snow ("path").

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár