Audiovideomixer

Audiovideomixer – s podtitulom To musi byt pocit využíva techniku samplingu. Kedže sa jedná o audiovizuálnu koláž, prizval som si k tomuto projektu slovenského hudobného experimentálneho producenta Karaoke Tundra a projekt Peťo Tázok (album vp84, muteme, 2006). V interaktívnom digitálnom projekte sú použité found footage zábery z televíznej série Najväčsie kriminálne prípady Slovenska (kooprodukcia Slovenská televízia & DNA production). Používam vystrihnuté jednotlivé fragmenty (detaily, celky, velké celky) z reálnych vrážd, ale najmä taktiež z hraných častí, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru z nezvyčajného správania ľudí a skazeného sveta. K jednotlivým záberom sú obsahovo priradené hlasy (rap) a v pozadí hrá experimentálna inštrumentálna hudba, do ktorej si divák interaktívnym spôsobom na klávesnici podľa chuti (alebo skôr nechuti) mení - v reálnom čase mixuje obrazy a taktiež hlas k nim priradený.

Audiovideomixer - with the tagline, It must be a sense of using sampling techniques. As an audiovisual collage, I was invited to this project an experimental music producer Slovak Karaoke Tundra project and Peter Tázok (vp84 album, you may fully, 2006). In an interactive digital project are used found footage footage from television series The biggest criminal case of Slovakia (Slovak Television co-productions & DNA production). I use the cut fragments (for details, units, large units) of real murders, but also notably played the parts that complete the overall atmosphere of the anomalous behavior of people and wicked world. The individual images are associated with the content of voices (rap) in the background plays experimental instrumental music in which the viewer in an interactive way on the keyboard to taste (or rather dislike) is amended - in real-time images and also mixes the voice assigned to them.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár