321 frames for Warhol

321 frames for Warhol vyjadruje 30 sekundovú poctu Andymu Warholovi. Video sa skladá z 321 framov od Andyho Warhola (grafiky, fotografie...)

321 frames for Warhol expresses a 30-second tribute to Andy Warhol. Video consists of 321 frames of Andy Warhol (graphics, images ...)Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár