NEH

Bosou chôdzu hľadám balans, využívam chlad ako senzorický stimul. Návrat k vlastnému telu. Pomalá bezcieľna chôdza ako metaforické zosobnenie celkovej cyklickosti.
Video je súčasťou série v snahe navdviazať osobný kontakt s krajinou.

Performatívny akt v lesoch nad Banskou Štiavnicou.

Pedagogické vedenie: Mgr. Ján Adamove, ArtDKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár