Zaznamenané no stratené

V tejto práci sa zameriavam na budovu hámru v Štefanskej hute, ktorý je tu zástupcom i ďalších, nielen technických, pamiatok na Slovensku. Pokusy zaznamenať ich, či už fotografiou alebo inými postupmi pamiatku konzervujú vo virtuálnom priestore, no sami častokrát priamo pred našimi očami chátrajú. Interpretáciou postupov Josepha Kosutha znázorňujem, že fotografia, 3D sken i zdrojový kód 3D modelu hámru síce „sú“ Štefanská huta, no sú len záznamom jej formy, súčasného stavu. Genius loci miesta a príbehy v ňom prežité sa však nenávratne vytrácajú spolu s jeho rozpadávajúcim sa skeletom.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár