Vytrhnuté z kontextu

Hľadáčik fotoaparátu určuje aká časť okolitej reality bude videná, zaznamenaná. Tento fotografický postup je však len symbolom bežného narábania s realitou. Človek sám rozhoduje o tom, ako sa k skutočnosti stavia, kam vrhne svetlo pozornosti a kam zas tieň opomenutia. Na túto skutočnosť sa zameriavam v kolekcii fotografií a zámerne ju interpretujem popisnou formou. Tá sa tak stáva samostatnou výrazovou kvalitou a autonómnym výtvarným postupom. V nočnom priestore starej fabriky využívam projekciu k selekcii objektov, ktoré sa nasvietením stávajú súčasťou fotografovanej kompozície, videnej reality.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár