Miznúce podzemie

Baníctvo v Gelnici výrazne ovplyvnilo nie len spoločnosť ale i okolitú krajinu. Stopy po ťažbe si však už príroda berie späť. Baňa je živý organizmus, ktorý bez starostlivosti oň rozkladajú prírodné procesy. Kľúčovým pojmom mojej magisterskej diplomovej práce je záznam. Jej výstupom bude kolekcia diel pracujúca so záznamom spomínaných procesov, či samotných priestorov bane, a to prostredníctvom jej 3D skenu . Diela budú prezentované formou eventu v priestoroch verejnosti sprístupnenej štôlne Jozef v Gelnici. Ten si kladie za cieľ priblížiť divákovi stratu identity banského mesta so zánikom baníctva. Vizuálnym symbolom tejto straty sú práve chátrajúce banské diela.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár