Hodnoty II.


V práci hľadám spojitosti medzi stromom a človekom a kladiem ich do jednej roviny. Zdravý strom je vnímaný ako symbol sily a rastu. Jeho rozsiahla sieť koreňov siaha hlboko do zeme, čím mu zabezpečuje stabilitu.
Ja však kladiem do kontrastu poškodený, postupne odumierajúci strom, ktorý následkom počasia a prírodných živlov je predurčený k záhube.
V tejto video- performance sa svojim nakloneným telom prirovnávam k odumierajúcemu stromu.
Človek nato aby mohol rásť, udržiavať rovnováhu a predísť tak skaze, mal by konať podľa svojho vnútorného sveta, zásad, a hodnôt, ktoré sú zakorenené hlboko v ňom.
Je dôležité opierať sa o svoje hodnoty podobne, ako sa strom opiera o svoje korene.

https://youtu.be/FM981_BYXFA
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár