ZA

„Za“ možno považovať za výsledok audiovizuálnej štúdie pozornosti a imaginácie človeka uväzneného vo vlastnom dome zredukovanej na dĺžku 1:19.
Dlhodobá izolácia, obmedzená potreba pohybu a šírenie dezinformácií dávajú priestor negatívnym emóciám, ako je napríklad zúfalstvo alebo strach z neznáma.
Mierne klaustrofobický roztrasený pohľad kamery cez kukátko dverí sleduje a skúma dianie „za, tam niekde“, zatiaľčo rovnako zúfalo hľadá novinku, akciu, dôkaz reality, ktorú vyjadruje sprievodný hluk. Tak ako sa miešajú zvuky ulice s privátnosťou domova, televízie či výťahu, tak isto sa mieša reálno s predstavami.
--------------------------------------------------
“Beyond” can be considered the result of an audiovisual study of the attention and imagination of a person trapped in his own house.
Long-term isolation, limited need for movement and the spread of misinformation gives way to negative emotions, such as despair and fear of the unknown.
The slightly claustrophobic shaky gaze of the camera through the peephole of the door, monitors and examines what is happening "beyond, somewhere", while simultaneously searches for a proof of reality, which is expressed by the accompanying noise. Just as the sounds of the street mix with the privacy of home, television and elevator, so does the real mix with imagined.

https://vimeo.com/456218125Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár