Variations of Sense

Tento experimentálny film pozostáva z niekoľkých performancií. Scenár, ktorý je divákovi priznaný, tvoria titulky prevzaté zo slávnych filmov. Anglické titulky, pôvodne určené pre nepočujúcich opisujú zvuky, ktoré imitujem, prípadne vyhľadávam.
Úlohou filmu je spochybniť divákove vnímanie videného a počutého, jeho pozornosť, taktiež samotný zmysel akcii a ich náväznosti na seba.

https://vimeo.com/456223289Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár