Self-reflection

Videozáznam z performancie, kde aktom balenia stelesňujem sebaobmedzovanie a sebazapieranie človeka, smrť potenciálu a následné splynutie s okolím, davom.

https://www.instagram.com/p/B_IzSKCH47U/

Video recording of performance.
The act of packaging embodies the self-limitation and self-denial of a person, the death of potential and the subsequent fusion with the surroundings, the crowd, the wall, the object.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár