Óda láske budúcej

Mojou prácou vzdávam hold budúcej láske, doteraz neznámemu partnerovi pomocou svetelných signálov sprevádzaných zvukom, ktoré som performovala na rôznych verejných miestach. Ide o autorskú báseň zakódovanú do morzeovej abecedy.
Svetelné médium zohráva úlohu majáka na ceste ku mne. Prácou odkazujem na opakujúci sa rozprávkový motív vyriešenia úlohy ako spôsobu nájdenia si partnera, podľa ktorého ten kto dokáže prečítať báseň, mal by sa stať mojím partnerom.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár