In Solitude

Foto záznam živej kresby svetlom, tieňom a telom. In Solitude vykresľuje psychologický portrét samoty. Vidíme v ňom prechody emócií nemej postavy, doplnené o zvuky prúdenia a vyplavovania. Od hravého skúmania priestoru, cez vkrádajúci sa pocit paranoje, strachu a opustenosti odhaľujeme prerod, boj o nadvládu vlastného vedomia, stratu rozumu, kým prídeme ku konečnému prijatiu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár