Fragment

Bakalárska práca - Autorský film skúma naratívnosť pohybu.
Pozostáva z množstva mikro akcií, ktoré s nadsádzkou ilustrujú život performera (mňa), vzťah k priestoru, objektom a ľuďom. Akcie existujú ako samostatné „organizmy“, avšak v kontexte filmového celku, ich spája voľne interpretovateľná dejová linka. Keďže ide o súbor autentických umeleckých akcií doplnených videozáznamom so špecifickou estetikou, film môžeme považovať za určitú formu fiktívneho dokumentu.

https://www.youtube.com/watch?v=QHQHPs5IdSUKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár