pozastavený

Zaznamenávala som priebeh svojho času, jeden bežný týždeň
z môjho života ako nepodstatný záznam
dňa, noci. Každú hodinu otfotený záznam miesta, v ktorom
som sa konkrétne nachádzala, a ktorý som prežívala.
Banalita priebehu a času. Na umocnenie neopakovateľnosti
momentu a pominuteľnosti chvíle som obrázky (záznamy) vkladala
do nástenných hodín. Tým poukazujem na pominuteľnosť,
niečo, čo sa neopakuje. Neustále tykanie ako polarita k môjmu
pozastavenému týždňu. Čas nezastane , ale ja som svoj čas
v týchto momentoch zastavilaKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár