Dark room- gýč

Dark room
Tmavá komora v mojej téme vypovedá o gýči. Gýč s ktorým sa stretávame bežne v živote-produkt cukrárenskej výroby. Mám štyri záznamy s ktorými som priamo pracovala : V prvom som sa snažila ukázať tieto sošky v normálnom, bežne používanom stave, čiže ako produkt-ozdoba cukrárenskej výroby. V druhom som chcela upozorniť na tzv. nasladkavosť, niečo čo je ľúbivé a zároveň vyvolávajúce chuť sladka. V treťom som sa posunula na nasladkavosť s krásou a povzdvyhnutím týchto predmetov, ktoré majú chuť byť sladké a vážne no zároveň smiešne a v poslednom som celú vec zničila- deštrukcia videného,ako upozornenie na gýčovosť. Celá téma vypovedá a gýči ako o tmavej komore,o niečom úpadkovom a niekedy až nepochopiteľnom.


Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár