Z denníka

http://https://www.youtube.com/watch?v=bsB96WUG3xE Práca je výpoveďou o fázach môjho partnerského vzťahu. V návaloch emócií či už
dobrých alebo zlých som zapisovala svoje pocity do denníka. Po rokoch som tieto
strany vytrhala a prikladala si ich na telo za účelom vyrovnania sa s minulosťou
a prijatím prítomnej skutočnosti.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár